Publikace


Atmosférické optické jevy
Monografie popisující nejběžnější optické jevy, se kterými se můžeme v atmosféře setkat. Práce obsahuje mimojiné také pasáže z fyziky, které vysvětlují principy vzniku příslušných jevů schémata a obrazové ukázky.
Halové jevy
Popis: Obsáhlá práce, která je souhrnem informací týkajících se problematiky halových jevů, a která nemá u nás obdoby. Práce je zaměřena především prakticky a teorii se snaží rozebírat minimálně, neboť autor toto dílo zaměřil primárně pro potřeby pozorovatelů a nikoliv odborníků teoretiků. Čtenář se zde může dozvědět mnohé, co o halových jevech běžně k mání není a v češtině už vůbec ne. Práce obsahuje také veškeré dostupné informace především o tzv. vzácných halových jevech, které jsou doplněny popisy a v obrazové příloze též grafickým nákresem jejich vzhledu a polohy na obloze.
Klasifikace oblaků
Popis: Teoretická část k Atlasu oblaků, která předkládá v ucelené formě mezinárodní terminologii a definice týkající se problematiky oblačnosti, přijaté Světovou meteorologickou organizací v roce 1965 a platné dodnes.
Meteorologická stanice a přístroje
Popis: Publikace, která může být návodem, kterak si zařídit vlastní meteorologickou observatoř. Popisuje nejen funkci meteorologických přístrojů, ale dává také rady, jak správně pozorovat počasí.
Úvod do studia meteorologie
Popis: Tato brožura je aktualizovanou a zrevidovanou verzí původní učebních textů k Základnímu kursu meteorologie, vyučovaném na Astronomické expedici v Úpici. Tato práce je určena především pro všechny ty, kteří o počasí buď to ještě nic nevědí, nebo si potřebují své dříve získané základy osvěžit. Stručnou a srozumitelnou formou doplněnou o množství obrázků se zde dozvíte něco o historii meteorologie, meteorologických prvcích, meteorech, tlakových útvarech, atmosférických frontách, či o oblačnosti.
Stručné základy teorie bouřek
Popis: Tato práce podává zestručněné informace o bouřkách a o všem, co je provází. Dozvíte se z ní informace o mikro i makro struktuře bouřkové oblačnosti, o proudění v bouřkovém oblaku, projevech bouřkové aktivity a spoustu dalšího.
Statistika pozorování halových jevů za rok 2004 projektu HOP